Journey in Life: 07/28/12

Saturday, July 28, 2012

Hãy mở hộp, đừng do dự

Chúng ta do dự.

Chúng ta dậm chân tại chỗ hay cố gắng hoàn thiện, họp hành, 'đánh bóng' hoặc né tránh quyết định cuối cùng vì chúng ta lo sợ kết quả không tốt, rằng tác phẩm nghệ thuật sẽ không được đón nhận, rằng mọi người sẽ không ưa thích.

Tuy nhiên, cần ghi nhớ là: có một chiếc hộp trên bàn. Và chúng ta cần quyết định nên hay không nên mở chiếc hộp đó. Tất cả những ước muốn, kế hoạch, tưởng tượng sẽ không thay đổi được nội dung bên trong chiếc hộp. Hành động mở chiếc hộp không đáng phải nhận những lo lắng vì nội dung bên trong chiếc hộp đã được quyết định từ lâu trước đó. Cái ở trong chiếc hộp đã ở trong chiếc hộp, bất kể là có lo lắng bao nhiêu khi mở chiếc hộp đó.

Tất nhiên là chúng ta cần phải làm việc tuyệt vời, tốt nhất có thể với những nguồn lực mà chúng ta có. Tuy nhiên, hãy ngừng tưởng tượng, tiến lên và mở chiếc hộp.

Hót rác nhựa hành tinh xanh


Vì bụi cũng cần canxi...

I like the smell of rain


NERD FACT: You don't actually smell rain. Your sense of smell just works better with moisture and humidity. So you are finally just smelling everything that is around all the time.

GROSS FACT: It is the same reason farts smell worse in a hot shower.

Enjoy!

Nghệ thuật chơi đàn


bạn nghĩ mình giỏi nhạc cu nào?