Journey in Life: 08/13/12

Monday, August 13, 2012

Em bé đến từ đâu?

Tập tennis cải thiện sức khỏe

Theo lời khuyên của bác sĩ, nhà quản lý nọ bắt đầu chơi tennis để cải thiện tình trạng sức khỏe. Sau vài tuần, thư kí hỏi ông ta tình hình tiến triển đến đâu rồi.
- Không ổn lắm! - Khi ở trên sân và nhìn thấy trái bóng bay về phía mình, bộ óc của tôi lập tức ra lệnh: "Chạy về góc! Ve trái! Lên lưới! Đập! Lùi lại".
- Tuyệt quá! Vậy có gì không ổn ạ?
- Nhưng sau đó, tấm thân phì nộn của tôi hỏi lại: "Ai cơ? Tôi ấy à? Đừng nói chuyện vớ vẩn!".

Nhà vệ sinh tại Singapore


Một lí do nữa để thán phục Singapore

Transform_Aug 13


Anything that is given can be at once take away. We have to learn never to expect anything, and when something comes it's no more than a gift on loan.
- John McGahern

Assignment: Today, enjoy the many gifts you've been loaned.

John McGahern (12 November 1934 – 30 March 2006) was one of the most important Irish authors of the latter half of the twentieth century. Before his death in 2006 he was hailed as "the greatest living Irish novelist" by The Observer...