Journey in Life: 08/19/12

Sunday, August 19, 2012

Buồn cho phận kỹ sư


Chẳng biết bạn thành đạt ra sao, nhưng con đường bạn trải qua quả thật đáng khâm phục...

Giảm cân thôi nhé


Với phong trào chị em tập ở Cali, hi vọng sẽ giảm được cân nhưng không giảm chỗ khác, nhạy cảm...

"Land of milk and honey" nghĩa là gì?

An imaginary place where there is more than enough of everything. She came to the United States thinking it was the land of milk and honey.

Một vùng đất tưởng tượng, có tất cả mọi thứ, đầy đủ sung túc.

Etymology: from the Bible story in which the Lord promises to bring the Israelites out of Egypt and into a land flowing with milk and honey.

Nguồn gốc: trong Kinh thánh (Sách Quá hải), Chúa hứa sẽ đưa người Israel rời khỏi Ai Cập đến vùng đất sung túc (toàn sữa và mật ong).