Journey in Life: 09/27/12

Thursday, September 27, 2012

Liệu khuôn mặt trẻ em có ngăn được phá hoại?

Cửa hàng ở Anh bị phá hoại trong vụ bạo loạn hè năm 2011 

Rất nhiều biện pháp truyền thống được áp dụng để ngăn chặn như tăng cường lực lượng cảnh sát, tòa án, phạt tội tù nặng hơn v.v... giờ đây, các chủ cửa hàng đang thử biện pháp mới: khuôn mặt trẻ em quanh vùng được vẽ bởi các nghệ sĩ graffiti


Cách này có hiệu quả hơn chăng?

Tâm bất biến giữa dòng đời vạn biến


Sống không giận không hờn không oán trách
Sống mỉm cười với thử thách chông gai
Sống vươn lên theo kịp ánh ban mai
Sống chan hòa với những người chung sống
Sống là động nhưng lòng luôn bất động
Sống là thương nhưng lòng chẳng vấn vương
Sống yên vui danh lợi mãi coi thường
Tâm bất biến giữa dòng đời vạn biến.

Transform_Sep 27


Do not seek after enlightenment. Simply cease to cherish opinions.
- Zen saying

Can you sense how much easier life would be if you didn't have to stumble over your opinions moment by moment? Opinions add suffering-producing layers, obscuring what is.

Assignment: Today, without judgment, simply notice your opinions.

Don't mistake my kindness for weakness...

"Have your hands full" nghĩa là gì?

Một nữ tiếp viên mang các cốc bia tại lễ hội Oktoberfest ở Munich, miền Nam nước Đức. Ảnh: Frank Leonhardt

Nếu bạn 'have your hands full', có nghĩa là bạn rất bận.

Ví dụ
He can't help today because he has his hands full. He has to go shopping, pick his children up from school and then cook dinner.
I've really got my hands full today. I haven't even had a chance to make a cup of tea yet.
Can I call you later because I've got my hands full right now? I've got so much to do.

Xin lưu ý
Bạn có thể nói ai đó là 'handful' nếu họ khó để có thể đối phó.

My niece is a lovely child but she's a real handful. She made such a mess in my house yesterday.
Christopher is such a handful when he's been drinking. After a few beers he starts hugging everyone - even strangers!

Thực tế thú vị:
Oktoberfest là một lễ hội 16 ngày diễn ra hàng năm ở Đức và kết thúc vào ngày chủ nhật đầu tiên của tháng Mười. Hơn 6 triệu người tham dự lễ hội mỗi năm và tổng mức tiêu thụ bia vượt hơn 65.000 hectoliters (5.413.138 lít).

Tập hợp số


'chuyện ấy' 3 người, với dân Toán, không khó nói lắm phải không? :D

Đồng hồ toán học sáng tạo


không chỉ dừng lại ở chức năng xem giờ mà còn đem lại nhiều cảm xúc khác nhau từ cách thể hiện mặt đồng hồ rất mới lạ với các con số và biểu thức toán học...

Khổ vì cơ quan thuế

A man who had been called to testify at the Income Tax Department asked his accountant for advice on what to wear. "Wear your shabbiest clothing. Let him think you are a pauper," the accountant replied.

Then he asked his lawyer the same question, but got the opposite advice. "Don't let them intimidate you. Wear your most elegant suit and tie."

Confused, the man went to his priest, told him of the conflicting advice, and requested some resolution on the dilemma.

"Let me tell you a story," replied the priest. "A woman, about to be married, asked her mother what to wear on her wedding night. 'Wear a heavy, long, flannel nightgown that goes right up to your neck.' But when she asked her best friend, she got conflicting advice. 'Wear your most revealing negligee, a nice V-neck.' "

Confused, the man asked, "What does all this have to do with my problem with the Income Tax Department?"

"Simple," replied the Priest. "It doesn't matter what you wear, you're gonna get screwed anyway."