Journey in Life: 10/06/12

Saturday, October 6, 2012

The Forbidden Kingdom


Kung Fu. Hard work over time to accomplish skill.
A painter can have Kung Fu. Or the butcher who cuts meat everyday with such skill. His knives never touches bone.
Learn the form, but seek from this.
Hear the song list, learn it all, and forget it all.
Learn the way, define your own way.

A musician can have Kung Fu.
Or the poet who paints pictures with words. And mix emperors with his tubes is Kung Fu.
But do not name it my friend.
Photo: allmoviephoto

For it is like water.
Nothing is softer than water. Yet it can overcome rock. It does not fight.
...
Formless, nameless, the true master dwells within.
Only you can free it.

Phở bò 33 Lê Đại Hành

A painter can have Kung Fu. Or the butcher who cuts meat everyday with such skill. His knives never touches bone.
Tại sao chúng ta tự dối mình?


Dishonesty 101: Why we lie to ourselves

'Con không bao giờ được lấy bút của bạn bên cạnh, như thế là rất xấu, hiểu chưa? Nếu cần, cứ nói với bố, bố sẽ... mang cả chục cái từ văn phòng về cho'.

Condomon


Thử hét lớn trước khi 'xung trận' xem? :)))

Lời nhắn nhẹ nhàng


Hôm nay, ngày lành tháng tốt, hai gia đình trở thành một nhà. Hãy chọn ghế ngồi, đừng chọn 'phe'...

Nắm chắc vào


Cẩn thận mất thăng bằng khi tàu chạy :))

"See red" nghĩa là gì?

Mọi người thăm căn phòng không tiếng vang, màu đỏ ở Valetta. Ảnh: Darrin Zammit

Nếu bạn 'see red', có nghĩa là bạn trở nên rất tức giận về điều gì.

Ví dụ
The teacher will see red when he finds out you haven't done your homework again! He'll give you detention.
My mum saw red when I came in late for dinner.
I saw red and shouted when the boss complained about my work for the third time today.

Xin lưu ý
Nếu bạn dễ mất bình tĩnh, bạn có thể nói bạn 'fly off the handle'.

When Simon told me he was going out for the third night in a row, I really flew off the handle and shouted at him.

Thực tế thú vị:
Màu đỏ có liên kết với nhiều cảm xúc khác nhau, bao gồm cả sự giận dữ và nguy hiểm, có thể bởi vì nó là màu của máu. Nhiều biển hiện đi đường sử dụng màu đỏ để cảnh báo người lái xe về các mối nguy hiểm. Màu đỏ cũng có liên kết chặt chẽ với tình yêu và niềm đam mê, và, trong nhiều nền văn hóa, tượng trưng cho hạnh phúc và lễ kỷ niệm.

Transform_Oct 6

Of all the self-fulfilling prophecies in our culture, the assumption that aging means decline and poor health is probably the deadliest.
- Marilyn Ferguson


Assignment: Today, question at least one such deadly self-fulfilling assumption.

sinh ra đã nghèo, không được ăn học đến nơi đến chốn, không có quan hệ, không làm được việc gì, không có năng khiếu nói, thuyết phục v.v... bỏ đi hết nhé, 'ta không thay đổi được quá khứ, nhưng ta có thể thay đổi được tương lai'. - 'tôi phải bắt đầu từ đâu?' - 'bắt đầu từ những điều nhỏ nhất'...
Marilyn Ferguson (April 5, 1938 – October 19, 2008) was an American author, editor and public speaker, best known for her 1980 book The Aquarian Conspiracy and its affiliation with the New Age Movement in popular culture. Ferguson soon developed an enduring interest in what came to be known as the "human potential" movement, and particularly the latest research on the potential of the human brain, with its implications for learning, creativity and wellness. This inspired her to write The Brain Revolution: The Frontiers of Mind Research (Taplinger, 1973), a successful and broadly hailed popular summary of these discoveries. Two years later Ferguson launched Brain/Mind Bulletin, a newsletter that served as an ongoing forum for her interest in cutting-edge scientific ideas. At its peak in the 1980s the publication had a worldwide base of some 10,000 subscribers, ranging from academics and intellectuals to schoolteachers and storekeepers...