Journey in Life: 12/31/12

Monday, December 31, 2012

Chùa Hòe Nhai ngày cuối năm
Cậu bé Rồng