Journey in Life: "Break the ice" nghĩa là gì?

Wednesday, March 27, 2013

"Break the ice" nghĩa là gì?

Ice breakning in Amitsuarssuk Fiord. Photo courtesy boegh

'To break the ice' (phá băng) có nghĩa là để những người chưa gặp nhau bao giờ cảm thấy thoải mái và bắt đầu nói chuyện với nhau.

Ví dụ
She said, "Here's a game that's guaranteed to break the ice at parties".
The room was silent, so he told a joke to break the ice.
Sometimes it's very difficult to break the ice with our new students because they are so shy.

Xin lưu ý
Xin đừng nhầm với 'To put something on ice' có nghĩa là làm chậm cái gì đó.

We decided to put the project on ice for a while and concentrate on doing other things.

Thực tế thú vị:
Nước nóng đóng băng nhanh hơn nước lạnh. Băng có thể xuất hiện trong tự nhiên như bông tuyết (snowflake), cột băng (icicle), mưa đá (hail), sương giá (frost), sông băng (glacier), đám băng nổi (pack-ice), ice spikes and candles and polar ice caps

BBC


'To be on thin ice' nghĩa là gì?

No comments:

Post a Comment