Journey in Life: 05/02/13

Search This Blog

Thursday, May 2, 2013

"Have a bee in your bonnet" nghĩa là gì?

Bee or bear? Olinda Street Carnival. Photo courtesy Guilherme Jófili.

Nếu bạn 'have a bee in your bonnet' (có con ong trong mũ) về điều gì, có nghĩa là bạn bị ám ảnh và không thể ngừng nghĩ đến điều đó. Cụm từ này thường được dùng khi bạn lo lắng hay bực tức về điều gì. Từ 'bonnet' nói đến một loại mũ (mũ bê-rê của người Eskimo).

Ví dụ
The council wants to close down our local library. I've got a bee in my bonnet about it!
Mum's got such a bee in her bonnet about the wedding. I keep telling her that it will be fine, but she's very worried.

Xin lưu ý
Nếu điều gì hay ai đó là 'the bee's knees' (đầu gối của ong), có nghĩa là họ rất tốt.

Darren bought me a new car for my birthday - he's the bee's knees.

Thực tế thú vị:
Có hơn 60.000 con ong trong một tổ ong (bee colony) trung bình. Một con ong mật có thể bay tới 8km một giờ, đập cánh khoảng 200 lần mỗi giây.

BBC

Popular Now