Journey in Life: 07/07/13

Search This Blog

Sunday, July 7, 2013

"Have a field day" nghĩa là gì?

Photo courtesy Chicago 2016.

Hồi thế kỷ thứ 18, 'HAVE A FIELD DAY' có nghĩa là dành một ngày để tập trận hay chơi thể thao ngoài trời. Ngày nay, nó có nghĩa là hưởng một ngày thật vui, hay có cơ hội để làm điều gì thích thú. Thành ngữ này nhiều khi còn được dùng để chỉ một cơ hội thẳng tay chỉ trích người khác.

Ví dụ
The children in the cancer ward (khu ung thư) got a big surprise. The nurses rented a bus and took them and their families to the circus (xem xiếc). Watching the animals, acrobats (vận động viên nhào lộn) and clowns (các anh hề) perform (biểu diễn), the kids were HAVING A FIELD DAY. What a joy (Thật là vui) it was to see their smiling faces (khuôn mặt tươi cười)!

For years, the most famous football player toured (đi khắp mọi nơi) the country warning students about the dangers of using illegal drugs. But after his conviction (kết tội) for cocaine possession (sở hữu bạch phiến), the press HAD A FIELD DAY (có dịp tha hồ chỉ trích). They accused (tố cáo) him of being nothing but a hypocrite (đạo đức giả).

Huyền Trang
VOA

Bài trước: "Cozy up" nghĩa là gì?

Popular Now