Journey in Life: 09/14/13

Search This Blog

Saturday, September 14, 2013

"A piece of cake" nghĩa là gì?

Photo courtesy Charlie.

Khi bạn nói điều gì là 'a piece of cake', có nghĩa là bạn ý muốn nói điều đó dễ để làm.

Ví dụ
I am very good at maths. The final exam will be a piece of cake.

Xin lưu ý
Xin đừng nhầm với 'the icing on the cake', có nghĩa là một bổng lộc kèm thêm vào một tin mừng hay một điều gì tốt đẹp.

It is great to see my team in the final. And now I've got tickets to watch the match in the stadium - this is the icing on the cake!
Mary's salary will double with her promotion. All the foreign travel and luxury hotels she'll be staying in are the icing on the cake.

Thực tế thú vị:
Bánh trái cây truyền thống phục vụ tại tiệc cưới của Hoàng tử William và Kate Middleton cho hơn 300 người được tạo thành từ 17 chiếc bánh khác nhau, cao tám tầng, và được trang trí với khoảng 900 bông hoa bằng đường (sugar-paste flowers).

BBC


Popular Now