Journey in Life: 09/19/13

Search This Blog

Thursday, September 19, 2013

Được

Photo courtesy Vera & Jean-Christophe.

Sống một kiếp người, bình an là Được
Hai bánh bốn bánh, chạy được là Được
Tiền ít tiền nhiều, đủ ăn là Được
Người xấu người đẹp, dễ coi là Được

Người già người trẻ, miễn khỏe là Được
Nhà giàu nhà nghèo, hòa thuận là Được
Ông xã về trễ, miễn về là Được
Bà xã càu nhàu, thương mình là Được

Tiến sỹ cũng được, bán rau cũng được
Tất cả phiền não, biết xả là Được
Kiên trì cố chấp, biết quên là Được
Bạn bè xa gần, nhớ nhau là Được

Không phải có tiền việc gì cũng Được
Tâm tốt, việc tốt số mệnh đổi Được
Ai đúng, ai sai Trời biết là Được
Tích đức tu thân, kiếp sau cũng Được

Thiên địa vạn vật, tùy duyên là Được
Có rất nhiều việc, nhìn xa sẽ Được
Nói nhiều như vậy, hiểu được là Được
Vẫn còn chưa hiểu, xem lại là Được
(http://www.facebook.com/thichdapxe)

Bài trước: Dân ỷ lại Nhà nước?

Hãy sống trong thế giới biết ơn

"At liberty" nghĩa là gì?

Photo courtesy Patrick Briggs.

Nếu bạn 'at liberty' khi làm việc gì, có nghĩa là bạn tự do làm điều đó mà không có bất kì cản trở nào.

Ví dụ
Some companies keep information about salaries confidential and lower rank managers are not at liberty to discuss them.
This is a free country! I’m at liberty to go wherever I like.

Xin lưu ý
Xin đừng nhầm với 'take liberties with something or someone', có nghĩa là lạm dụng quyền để làm điều gì đó.

Don’t take liberty with me, Mr Jones! I am a married woman and the only man allowed to kiss me is my husband.

Thực tế thú vị:
Tượng Nữ thần Tự do trên một đảo ở New York. Tượng cao 93m từ mặt đất đến ngọn đuốc và nặng 225 tấn. Trên vương miện của tượng có 7 cánh, tượng trưng cho 7 châu lục.

BBC


Popular Now