Journey in Life: 09/22/13

Search This Blog

Sunday, September 22, 2013

"To toy with" nghĩa là gì?

Doll key ring, Nakamise street. Ảnh chụp ngày 8/9/2009, Tokyo, Japan.

Cụm từ 'To toy with somebody (or something)' có nghĩa là coi họ hay cảm xúc của họ không nghĩa lý gì.

Ví dụ
Peter has been going out with Mary for five years and he never talks about marriage. He is just toying with her feelings.
I have been working hard to get that promotion but it never comes. My boss is toying with my expectations.

Xin lưu ý
Xin đừng nhầm với a 'toyboy' có nghĩa là tình nhân trẻ của một phụ nữ lớn tuổi.

Janet got divorced after 40 years of marriage and is enjoying her life with a toyboy on her arm.

Thực tế thú vị:
Đồ chơi do nhà máy sản xuất hàng loạt, gồm đồ chơi thiếc và đồ chơi chính xác như đồng hồ (clockwork), đã được bán ở Anh từ thế kỷ 19. Các đồ chơi phổ biến khác là miếng bảng chữ cái, thuyền buồm, trò chơi ghép hình và thuyền Noah's Ark. Trong nhiều gia đình, trẻ em không được phép chơi đồ chơi vào ngày chủ nhật - trừ Noah's Ark, vì đó là trong Kinh thánh.

BBC

Popular Now