Journey in Life: 10/08/13

Search This Blog

Tuesday, October 8, 2013

Nữ "phù thủy" gây náo loạn quán cà phêLadies and gentlemen, Carrie is real...

"Diamond in the rough" nghĩa là gì?

Diamond in the rough. Photo courtesy dion gillard.


'Diamond in the rough' có một từ mới là rough nghĩa là thô thiển, chưa gọt giũa. Diamond in the rough: kim cương chưa mài giũa, tức là một vật hay một người chưa phát triển đầy đủ khả năng nhưng có triển vọng thành công lớn.

Ví dụ
My friends don’t have a very high opinion (không đánh giá cao) of the house I bought. True, it’s small and outdated (lỗi thời). But the way I see it, it’s my diamond in the rough. Once I build an addition on to it, install new windows, doors and give it a fresh coat of paint (quét một lớp sơn), it’ll be quite inviting (rất hấp dẫn).

Samantha’s coach has tried to convince anyone who will listen that he’s discovered (khám phá) the next great tennis star. But nobody believes that she’s a diamond in the rough (có tài năng mà chưa được phát triển). No matter how much she trains, they think it’s doubtful that she’ll ever become an exceptional (phi thường) player.


Huyền Trang
VOA

Bài trước: "Get a load of this!" nghĩa là gì?

"Rough and Ready" nghĩa là gì?

Popular Now