Journey in Life: 10/14/13

Search This Blog

Monday, October 14, 2013

"Ask for the moon" nghĩa là gì?

Một đêm mưa bão mà đòi xem trăng thật là đòi hỏi quá đáng. Photo courtesy irisb477.

'Ask for the moon' có một từ mới là moon nghĩa là mặt trăng. Ask for the moon nghĩa đen là đòi cho được mặt trăng, tức là đòi hỏi một cái gì quá đáng, không thực tế.

Ví dụ
The boss announced that he expects a 40% increase in productivity this year. But without providing updated equipment or adding workers, there’s no way we can meet his goal (chỉ tiêu). He might as well ask for the moon (thật đòi hỏi quá đáng).

For their fiftieth wedding anniversary, my grandparents would like a big party with all the members of the family. But they’re asking for the moon because many of our relatives (họ hàng) either live too faraway or can’t afford (không đủ điều kiện) to travel. It’s simply not possible for everyone to attend.

Huyền Trang
VOA


Tại sao đàn ông ngoại tình?


chịu, anh 'Tầm Thư' cũng tránh né câu trả lời :D

Bài trước: Để làm việc nhà không nhạt nhẽo

Thắng kiện 120.000 USD vì vợ xấu

Popular Now