Journey in Life: 10/16/13

Search This Blog

Wednesday, October 16, 2013

Tâm sự người vợ trẻ


Mong anh về với em như ngày nào :(

Nhiều khi, ta đổi thay quá nhiều mà bản thân không nhận ra :(

Yêu vợ nhiều (^_^)Bài trước: Tình yêu màu nắng

Phút lặng cho kỉ niệm
Về với kỉ niệm

"Think the world of someone" nghĩa là gì?

Billy Graham Library - Charlotte, North Carolina. Photo courtesy David Berkowitz.

'Think the world of someone' có nghĩa là rất quý trọng một người nào, thường là những nhân vật nổi tiếng về mặt tinh thần, hay đạo đức.

Ví dụ
Billy Graham, a greatly admired American Protestant Christian evangelist (nhà truyền bá Phúc Âm), served as a spiritual leader (lãnh đạo tinh thần) to multiple U.S. presidents. In addition, he preached (giảng đạo) to over 210 million people in 185 countries, reaching millions more through various media. His inspirational message (thông điệp gây cảm hứng) may explain why so many think the world of him (rất quý trọng ông).

My fourth grade teacher, Mrs. Erickson, was the best teacher I ever had. She was such an enthusiastic (hết sức hăng say) and creative teacher. She taught us about Latin and poetry, showed us how to debate (tranh luận), introduced us to microscopes (kính hiển vi); learning that most other teachers thought was too advanced. I though the world of her.

Huyền Trang
VOA

Popular Now