Journey in Life: 10/26/13

Search This Blog

Saturday, October 26, 2013

"Explain away" nghĩa là gì?

Bạn nên chân thật khi khai khoảng trống trong sơ yếu lí lịch. Photo courtesy Daniel Ramirez.

'Explain away' có nghĩa là thanh minh, hay lấy một cái cớ nào đó để bênh vực cho hành động của mình.

Ví dụ
Are you having trouble finding employment because of gaps (khoảng trống, chỗ thiếu sót) in your résumé? Rather than explaining away why you were laid off (sa thải) or took time off (xin nghỉ), consider being honest (chân thật). Let employers know why you lost your job or needed to stop working to raise a family (trông nom gia đình) or tend to a sick relative (săn sóc thân nhân bị bệnh). Often a good reason will help you get hired again.

The daycare worker asked the mother how her child had gotten such a terrible bruise (vết bầm tím). She answered that he’d fallen out of bed. But that didn’t explain away some of the other marks (dấu vết) found on his body. When investigators determined he’d been beaten by his mother, she stopped trying to invent reasons (bịa lí do) for her son’s injuries (thương tích).

Huyền Trang
VOA

Bài trước: Lấy thúng úp voi

Tác hại của máy giặt công cộng


Tội nghiệp ông chồng bị bà vợ "cá voi" hiểu nhầm... :D

WARNING: Divorce incoming.

Bài trước: Tại sao đàn ông ngoại tình?

Bia: lịch sử hình thành
Đời thật công bằng
Chán :)
Trăn trở comple của chồng :D

Popular Now