parenting

năm cấp 3 có lần đi xe buýt, nói chuyện với 1 em gái rất xinh, rất hợp gu, rồi em chỉ vào áo có dòng chữ "kiss me", chẳng hiểu ...

phrase

Please become a vegetarian! Photo courtesy Martino! . Nếu bạn ' turn to jelly ' (biến thành thạch), điều đó thật sự có nghĩa...

phrase

Maldives Iguana. Photo courtesy Easa Shamih . Nếu ai đó nói họ làm gì ' with their bare hands ', có nghĩa là họ làm việc đó ...

marriage

đâu cần, vợ đã học được tuyệt chiêu "phi tiêu" của ninja rồi... ;) Bài trước: Nghĩ về văn hóa thể hiện tình cảm nơi công cộng

phrase

Chốt cửa rất đẹp này  không cần sơn thật dầy. Photo courtesy Wetsun . ' Lay it on thick ' có nghĩa là nói phóng đại, t...

transform

Photo courtesy  vengie2322 Happiness is as a butterfly which, when pursued, is always beyond our grasp, but which if you will sit down...