Journey in Life: 01/05/14

Search This Blog

Sunday, January 5, 2014

"Ducks in a row" nghĩa là gì?

Photo courtesy Sheila Sund.

'To get your ducks in a row' (sắp vịt thành hàng) có nghĩa là sắp xếp mọi thứ thuộc về bạn một cách gọn gàng.

Ví dụ
With the recession looming, the government has to get its ducks in a row and invest in job creation.
The company's owner has given his managers a few days to get their ducks in a row. If they don't improve their performance he'll fire them.

Xin lưu ý
Nếu ai đó được miêu tả như là 'a sitting duck' (con vịt ngồi), điều đó có nghĩa là họ dễ bị chỉ trích hay bị tấn công.

The platoon ended up behind enemy lines. With no reinforcements from Central Command they were sitting ducks.

Thực tế thú vị:
Một con vịt bằng cao su cao 16 mét đã thu hút rất nhiều du khách khi nó đi vòng quanh thế giới. Sydney, Sao Paulo, Amsterdam và Hong Kong là một trong những thành phố mà con vịt khổng lồ màu vàng do nghệ sĩ người Hà Lan Florentijn Hofman tạo ra đã đến kể từ khi bắt đầu hành trình vào năm 2007.

BBC


Popular Now