Journey in Life: 01/06/14

Search This Blog

Monday, January 6, 2014

Cờ matoi lính cứu hỏa Nhật Bản

Những đơn vị lính cứu hỏa đầu tiên ở Nhật Bản được thành lập vào năm 1641, sau trận hỏa hoạn Oke-machi Fire, nhưng dần phát triển vào thời trị vì của tướng quân "Abarenbō" Shōgun Tokugawa Yoshimune, người vào năm 1720 đã ban hành luật thiết lập các đội cứu hỏa machibikeshi.

Cho đến thời điểm đó, những người lính cứu hỏa thường là các samurai và số lượng rất ít, nhưng những đơn vị mới hơn được thành lập đã bao gồm các chōnin, từ tầng lớp thương gia và thợ thủ công. Mỗi thị trấn có các đội cứu hỏa khác nhau (ở Edo có 48 đội), mỗi đội phụ trách một khu vực, và có đồng phục cũng như cờ matoi riêng biệt.

Như bạn có thể thấy ở bức tranh dưới đây, matoi không hẳn là một lá cờ, mà là một vật 3 chiều làm từ giấy, dây tết (braid) bằng rơm, da và gỗ, được người cầm cờ (纏持 matoimochi) đưa lên mái nhà gần nơi hỏa hoạn và báo hiệu các nơi khác đến ứng cứu...

Travel tip: nếu bạn ở Nhật Bản vào những ngày đầu năm, bạn có thể thấy các nhóm cứu hỏa truyền thống tham gia lễ hội lính cứu hỏa Parade of Fire Brigades (Dezome-shiki) ở Odaiba, khoảng ngày 6 tháng Một.
Photo courtesy BOLTandK2.


Ở hiền gặp lành

One good turn deserves another
Photo credit: thiên lang.

làm ơn lại được trả ơn...

Bài trước: Dọn cỗ cho người khác hưởng

"Give and take" nghĩa là gì?

Vợ chồng phải biết nhường nhịn lẫn nhau. Photo courtesy Ainis.

'Give and take' có một từ mới là take nghĩa là lấy. Thành ngữ này dùng để chỉ việc nhượng bộ lẫn nhau, có đi có lại.

Ví dụ
It’s natural (là điều tự nhiên) for couples to argue (cãi nhau) once in a while. But whether those two people will have a long future together depends on how well they work out (giải quyết) their differences (bất đồng). Conflicts shouldn’t always be about one person being right and the other wrong. There has to be a healthy (tốt đẹp) give and take. Without that ability to negotiate, couples can’t survive.

Our labor union (công đoàn) has few complaints with the managers of our factory. That’s because everyone works pretty well together. Whenever there’s a conflict, we sit down together and discuss the best way to deal with it. Each side is willing to let the other get some of what it wants. That give and take makes for a much better environment (môi trường làm việc).

Huyền Trang
VOA


Bố mẹ để con được yên


Nếu muốn vào phòng, phải trả con 10.000 vnđ, nếu không con sẽ không nói chuyện, nhét tiền qua khe cửa... :D

Popular Now