Journey in Life: 01/10/14

Friday, January 10, 2014

Cách cho trẻ ngủ suốt đêm

Hôm qua mẹ google về việc tối em ngủ không liền mạch, được điều lưu ý là trẻ trên 5 kg không còn nhu cầu bú đêm, vì vậy đêm qua mẹ áp dụng cho em: khóc --> tự ngủ lại, nếu không được --> dỗ dành cho ti ngậm, vẫn không được --> cho ti mẹ: kết quả cũng khả quan (em ti 2 lần trong đêm). Trước khi ngủ mẹ dặn em "Đêm con ngủ ngoan, mẹ sẽ chỉ cho ti 1 đến 2 lần là chiều em lắm rồi đấy nhé!" nên chắc cũng in vào đầu cậu :)

 Nhưng không được ti mẹ nhiều lần thì cậu sinh ra thói xoa bụng mẹ để yên tâm, gần sáng xoa lâu quá mẹ xoay ra nằm ngửa thì cậu phải xoa sườn mẹ không thích nên khóc (chắc bụng mẹ nhiều mỡ hơn sườn nên mềm và cậu thích hơn chăng :)

Gần sáng cậu thiếu ti mẹ dậy bi ba bi bô một hồi rồi quay sang ôm lưng mẹ ngủ (mẹ xoay người nằm quay vào tường) đến 7:30 thì dậy.

"Cheap as chips" nghĩa là gì?

Computer Chip. Photo courtesy JD Hancock.

Khi bạn nói cái gì đó 'cheap as chips', có nghĩa là nó rất rẻ.


Ví dụ
People keep asking my mother which designer created her beautiful party dress. In fact she bought it at a street market. It was as cheap as chips.
Mobile phones used to be very expensive. Today they are as cheap as chips.

Xin lưu ý
Xin đừng nhầm với 'Let the chips fall where they may' có nghĩa là để cho mọi việc xảy ra tùy ý bất chấp hậu quả ra sao.

I know you think investing in that company is risky, but I think we should do it. Let the chips fall where they may.

Thực tế thú vị:
Khi người Anh gọi là 'chips' thì người Mỹ hiểu đó là 'khoai tây rán' - còn các gói khoai tây rán, mỏng mà người Mỹ gọi là 'chips' thì được hiểu là 'crisps' trong tiếng Anh Anh.

BBC