Journey in Life: 01/12/14

Search This Blog

Sunday, January 12, 2014

Ngựa thiêng ở đền Thần đạo Nhật Bản

Khi thăm quan một số đền Thần đạo lớn ở Nhật Bản, bạn sẽ thấy trong khuôn viên đền có một chuồng ngựa, ví dụ như Shinkyu-Sha ở đền Toshougu Shrine ở Nikko, hay trong bức ảnh hôm nay là Geku of Ise Grand Shrine ở thành phố Ise, tỉnh Mie, Nhật Bản.

Đây là truyền thống xa xưa của Nhật Bản bắt nguồn từ đồ hiến tế của một trong những Nhật hoàng đầu tiên dâng tới đền Kibune ở Kyoto. Trong năm nhiều mưa, đồ hiến tế của Nhật hoàng có một con ngựa trắng - như là lời cầu nguyện để trời ngừng mưa, còn trong năm hạn hán, đồ hiến tế là một con ngựa đen, với lời nguyện cầu mang mưa tới.
Sacred horse, Geku of Ise Grand Shrine. Photo courtesy Tamago Moffle.


"Walk a tightrope" nghĩa là gì?

Tightrope walker. Photo courtesy hehaden.

'Walk a tightrope' có một từ mới là tightrope nghĩa là sợi dây căng thẳng cách xa mặt đất, trên đó những người làm xiếc biểu diễn. Vì thế walk a tightrope có nghĩa là lâm vào một tình thế chênh vênh, khó xử, như đi trên dây.

Ví dụ
Our town is made up of older residents (cư dân) who demand greater safety and security, and younger parents who insist (đòi) on better schools for their kids. Given our small budget, the new mayor has found it challenging to make both groups happy. He’s been walking a tight rope (tình thế hết sức khó xử) ever since he was elected.

Retailers (tiệm bán lẻ) today walk a tight rope. They constantly must seek ways to provide customers with low prices and still make a profit. Those who can’t achieve this delicate balance (thế cân bằng mỏng manh) often disappear from the market before long (chẳng mấy chốc). It’s a highly competitive climate.

Huyền Trang
VOA


Popular Now