Journey in Life: 01/19/14

Search This Blog

Sunday, January 19, 2014

"Catty" nghĩa là gì?

Photo courtesy 陳 好酸.

'Catty' là tính từ dùng để chỉ những từ hay lời nhận xét tinh quái nhằm gây tổn thương ai đó.

Ví dụ
The rivalry between Hollywood actresses Joan Crawford and Bette Davis was famous. They were always making catty comments about each other.
Tony's catty remarks will win him no friends.

Xin lưu ý
Xin đừng nhầm với 'a fat cat' (con mèo bự) có nghĩa là ai đó có rất nhiều tiền và quyền lực.

Some people say state companies have lots of fat cats on their boards.

Thực tế thú vị:
Mèo xuất hiện trong các bức tranh và tác phẩm điêu khắc của Ai Cập từ năm 3.000 trước Công nguyên. Chúng được sử dụng để bắt chuột trong các cửa hàng ngũ cốc và được người dân thờ cúng. Bất cứ ai giết một con mèo sẽ bị trừng phạt nặng nề, và mèo đã trở nên được tôn trọng đến mức khi chúng chết, chúng thường được bảo quản như xác ướp (mummy) và chôn với chủ của chúng.

BBC

Popular Now