Journey in Life: 02/08/14

Search This Blog

Saturday, February 8, 2014

Chuồng ngựa thiêng ở đền Toshougu - Nikko

Có rất nhiều điều thú vị thu hút khách du lịch tại đền Toshougu Shrine ở Nikko. Hầu hết thanh niên hay người nhiều tuổi hứng thú với cổng Yomeimon, nhưng điểm hấp dẫn trẻ em nhất lại là Shinkyu-Sha, chuồng ngựa thiêng, với 3 con khỉ thông minh nổi tiếng (trang trí khắc gỗ).

Chú ngựa thiêng tên là Koha (nghĩa là 'món quà' theo tiếng Māori) và được Chính phủ New Zealand tặng như một biểu tượng tình bạn, và là ngựa thiêng nước ngoài duy nhất trong đền thờ Nhật Bản.

Travel tip: nếu bạn muốn thấy Koha, bạn phải đến Shinkyu-Sha giữa 10h sáng và 2h chiều, vì thời gian còn lại trong ngày, ngựa sẽ được giữ ở một chuồng khác, hiện đại hơn.
Shinkyusha, Toshougu Shrine, Nikko. Photo courtesy yasa_.


"Turn a blind eye" nghĩa là gì?

Victory* in a Bottle. Photo courtesy David Brossard.

'Turn a blind eye' có một từ mới là blind, nghĩa là mù. Vì thế, turn a blind eye có nghĩa là cố tình lờ đi, hay giả vờ không biết. Thành ngữ này xuất xứ vào năm 1801, khi một sĩ quan trong hải quân Anh là Lord Nelson muốn tấn công một chiếc tàu địch, nhưng lại được lệnh của cấp chỉ huy là phải rút lui. Lord Nelson, người bị chột mắt, đã đặt lệnh này vào mắt mù của ông để giả vờ không nhìn thấy lệnh này, rồi ra tay tấn công và cuối cùng đã thắng trận.

Ví dụ
When my kids are at home, I make sure they eat healthy, nutritious (bổ dưỡng) food. But when they visit my mom, she gives them lots of sweets (đồ ngọt). I really shoud stop her, but I know she only wants to spoil them a bit. That’s why I turn a blind eye, and ignore all the cookies (bánh bích quy) and candy (kẹo) she offers them.

Records (hồ sơ) show that the mayor had been caught speeding (chạy xe quá tốc độ) on several occasions, but never received a ticket. It seems police turned a blind eye. But they couldn’t overlook his illegal (bất hợp pháp) behavior after he ran through a red light and struck a pedestrian (người đi đường)!

Huyền Trang
VOA* A replica of Lord Nelson's ship Victory, made by artist Yinka Shonibare and installed inside a giant bottle, in Trafalgar Square. The clock-tower to the right is Saint Marten's in the FIeld Church.

What are you trying to accomplish today?

Mission Accomplished. Photo courtesy Prairie Kittin.

"What you do today is important, because you are exchanging a day of your life for it."
~ Unknown

Previous post: What is faith?

Popular Now