Journey in Life: 02/10/14

Search This Blog

Monday, February 10, 2014

Kinh nghiệm bổ ích khi đi lại bằng tàu ở châu Âu

ví dụ như giết thời gian bằng cách sáng tạo dưới đây ;)

họa sĩ October Jones vẽ hình hoạt họa với bất kì mảnh giấy nào anh có trong tay, biến các hành khách đi cùng thành những nhân vật thú vị... :)

Artwork by OCTOBER JONES
Website | Twitter | Texts from Dog the Book
bạn có thể xem nhiều bức hơn nữa ở trang này.

Bài trước: Mã Đáo Thành Công

"Turn the tables" nghĩa là gì?

Backgammon is all about pride. Photo courtesy Cerenious.

Turn the tables có nghĩa là dành lại ưu thế so với người khác, làm đảo lộn tình thế đối với người khác. Thành ngữ này xuất xứ từ khoảng năm 1600, khi người ta đánh cờ backgammon và thường xoay ngược bàn cờ để cho người chơi phải chơi từ một vị trí mới.

Ví dụ
After scoring well behind our opponents (đối thủ), our soccer team came back the second half with renewed spirit (tinh thần hăng hái mới). They managed to get one goal and then another, and finally two more. They reversed (đảo ngược) their loss and took control of the game. What a thrill to watch them turn the tables (dành lại ưu thế).

As a celebrity (người nổi tiếng), I have so little privacy (đời sống riêng tư). Fans follow me everywhere. They’re constantly taking my picture, staring at me or begging me for my autograph (chữ ký lưu niệm). Just once, I’d like to turn the tables. If I treated them like they treat me, then they might understand what it feels like to be hunted like an animal!

Huyền Trang
VOA


Popular Now