word

Horsing Around. Photo courtesy Mark Kent . ' To horse around ' có nghĩa là cư xử ngớ ngẩn, gây ồn ào và làm gián đoạn (câu c...

transform

Photo courtesy HaPe_Gera . "Don't let the behavior of others destroy your inner peace." ~ Tenzin Gyatso, 14th Dalai ...