Journey in Life: 02/14/14

Search This Blog

Friday, February 14, 2014

"Hold the fort" nghĩa là gì?

Bagpipes in amphitheatre, Jerash. Photo courtesy Dale Gillard.

Khi bạn 'hold the fort', điều đó có nghĩa là bạn tạm thời tiếp quản một nơi nào khi người phụ trách đi vắng.

Ví dụ
When Michael, the boss, went on holiday, he asked me to hold the fort at our company.
I'm just going out to the shops for 20 minutes, can you hold the fort?

Xin lưu ý
Xin đừng nhầm với 'like Fort Knox', nếu bạn nói nơi nào đó là 'like Fort Knox', ý bạn muốn nói nơi đó được bảo vệ rất cẩn mật và khó có thể xâm nhập.

My office is like Fort Knox. You need to bring your ID or they won't let you in.

Thực tế thú vị:
Kèn túi (bagpipes) được thiết kế để chơi bên ngoài, và âm thanh của chúng có thể được nghe từ xa hơn mười dặm. Trong quá khứ, chúng được dùng khi các đội quân người Scotland ra chiến trường và nhạc do chúng phát ra có thể được nghe rõ hơn cả tiếng chiến đấu.

BBC


Popular Now