Journey in Life: 03/02/14

Sunday, March 2, 2014

Hitotsubashi gặp mặt đầu xuân Giáp Ngọ 2014  


Bài trước: Cafe Bùi - 40 Phan Đình Phùng

Talent wins games, but...

Photo courtesy Isao Uchida.

"Talent wins games, but teamwork and intelligence wins championships."
~ Michael Jordan

Previous post: Enjoying our passions

Pizza Hut_Times City

Ăn pizza tại thành phố của Thời đại mới :D
Bài trước: Gecko 40 Hàng Mành

Khám phá thành phố Thời đại mới


Bố Sơn rất thích ảnh này :D

Mẹ Hạnh chưa chắc thích ảnh này :))Tâm An tập ăn cơm


Em rất thích ăn cơm, toàn ăn tranh của bố mẹ thôi ;)