Journey in Life: 03/13/14

Search This Blog

Thursday, March 13, 2014

"Junk mail" nghĩa là gì?

The heaping pile o' mail again. Photo courtesy Charles Williams.

'Junk mail' là thuật ngữ miêu tả các thư hay tài liệu quảng cáo được gửi mà người nhận không yêu cầu (thư rác). Thuật ngữ này cũng áp dụng với thư điện tử.

Ví dụ
Why does no one send me real letters anymore? All I ever receive is junk mail!
When I checked my email this morning there were 15 items of junk mail advertising all kinds of weird things.

Xin lưu ý
Bạn cũng có thể đã biết đến cụm từ 'junk food'. Những thức ăn nhanh, không bổ béo gì như hamburgers và bánh mì kẹp xúc xích là các ví dụ về junk food.

I really need to stop eating so much junk food. I'm 2kg heavier than I was 2 months ago.

Thực tế thú vị:
Trong năm 2010, Cơ quan Bưu chính Anh, Royal Mail, phân phát 1,7 tỉ junk mail tới các hộ gia đình trên toàn quốc. Con số này tương đương với trung bình 26 thư rác một người mỗi năm.

BBC

Popular Now