Journey in Life: 04/03/14

Thursday, April 3, 2014

Mẹ Hạnh đi chữa răng


tươi như này thôi nhưng răng xập xệ hết rồi :))

cẩn thận hàm răng đó Tâm An, nuôi béo nha sĩ hết thôi :D

"Talk of the town" nghĩa là gì?

Việc anh ấy đọc sách suốt ngày là 'talk of the town' giữa các bạn học của anh. Photo courtesy Ulisse Albiati.

'Talk of the town' có nghĩa là đề tài chính để mọi người bàn tán vì họ thích thú, chê bai, hay lo lắng.

Ví dụ
I’m looking forward to seeing how your new addition (căn phòng mới xây thêm) came out. It’s sure to look better than the one my brother built. He thought he’d save money by doing the job himself, but it came out a real eyesore (vật chướng mắt). His poor workmanship (tay nghề kém cỏi) was the talk of the town (đề tài bàn luận sôi nổi) among his neighbors.

Rising oil prices and increased competition (cạnh tranh gia tăng) have hurt one of the largest automakers in the U.S. As a result, there are rumors (tin đồn) that the company may shut down many of its plants and lay off (sa thải) thousands of workers. Understandably, employees are so concerned about what may happen, it’s the talk of the town.

Huyền Trang
VOA