Journey in Life: 04/16/14

Search This Blog

Wednesday, April 16, 2014

Trợ cấp sách ở Na Uy

Norwegian books. Photo courtesy Xabier Cid.

Bất kì cuốn sách nào đã được duyệt chất lượng, Hội đồng Nghệ thuật Na Uy sẽ mua 1.000 cuốn và phân phát cho các thư viện - hoặc 1.500 cuốn, nếu đó là sách cho trẻ em. (Khoản chi tiêu này đứng đầu trong ngân sách mua sắm của các thư viện). Kế hoạch mua sách này, được áp dụng để giúp cho nhiều nhà xuất bản nhỏ có thể tồn tại, và các đơn vị báo chí độc lập của Mỹ hẳn phải 'rỏ dãi' (drool) vì triển vọng này. Một tác động khác của kế hoạch này là trợ cấp các nhà văn khi họ bắt đầu hình thành sự nghiệp. Họ s có được tiền bản quyền (royalty) từ 1.000 cuốn này - trên thực tế, tỉ lệ còn tốt hơn các hợp đồng chuẩn. Và sách cũng được miễn thuế VAT ở Na Uy.

Xem thêm ở đây, tuy nhiên, chất lượng văn học Na Uy gần đây thì...? 

"Touch and go" nghĩa là gì?

Sờ rồi chạy :D. Photo courtesy Nicolas Fuentes.

'Touch and go' có nghĩa là không chắc chắn về kết quả, hay đầy bất trắc, nguy hiểm.

Ví dụ
My first date with Jean was touch and go (không chắc có kết quả tốt) for a while. After I spilled (làm đổ) dessert (đồ tráng miệng) all over the table and accidentally (vô ý) shut the car door on her dress, I thought she might not want to see me again. But by the end of the evening we were joking (nói đùa) about what happened and she wanted to know when we could get together next.

When my daughter was born several weeks too early, it was uncertain whether she would live or not. Her condition (tình trạng sức khỏe) was touch and go (khá trầm trọng). Fortunately, like more and more premature (thiếu tháng) babies today, she was able to leave the hospital and has a good chance for normal growth and development.

Huyền Trang
VOA

Life is like riding a bicycle

Photo courtesy wearechapterone.

"Life is like riding a bicycle. To keep your balance you must keep moving."
~Einstein

Previous post: Let your life shine

The Art of Buugeng – The Visual Kaleidoscope

Photo: shao.Buugengs are 'S-shaped' objects that are spun and manipulated using a series of techniques to create an optical illusion known as the "visual kaleidoscope". In this beautifully shot video entitled Flow, we see Buugeng performer Gustavo Ollitta manipulating a pair of buugengs with great skill and control. You can learn more about buugeng including its history and techniques on Firepedia.

Shooting and editing: Lucas Gardezani Abduch
Music: "After Music" by Strange Music

Cao thủ bowling


Ngạc nhiên và thích thú với các ngón tay điêu luyện của anh ý... :D

Bài trước: Làm gì khi không ngủ được?

Popular Now