economics

Cricova wine cellar. Photo courtesy Hans Põldoja . Loại rượu này là một trong những mặt hàng xuất khẩu lớn nhất của Moldova và được ...

word

O for Obama. Photo courtesy citranow . Nếu ai đó là ' two-faced ' (hai mặt), điều đó có nghĩa là họ nói những điều êm tai về...

transform

A thankful person is thankful under all circumstances. A complaining soul complains even while living in paradise. - Bahu 'u'...