Journey in Life: 04/20/14

Search This Blog

Sunday, April 20, 2014

"Kiss goodbye" nghĩa là gì?

Photo courtesy intellicaviar.

'Kiss goodbye' có một từ mới là goodbye nghĩa là tạm biệt, từ giã. Thành ngữ này chỉ có nghĩa là bắt buộc rời bỏ một điều gì, coi như không còn hy vọng.

Ví dụ
"During the interview (cuộc phỏng vấn), Pat told us about the many years of experience she's had as a manager. The problem is that we've checked her references (lời giới thiệu). And we discovered that she's only been a supervisor for a few months. She can kiss goodbye (từ bỏ) any hope of getting this position (chức vụ)!"

My neighbors were ready to go on a cruise (du lịch bằng tàu thủy) when their car broke down. It would have cost them so much in repairs (đem xe đi sửa) that they decided to buy a new car, which was rather expensive. As a result, they had no choice but to kiss their trip goodbye.

Huyền Trang
VOA

Transform_Apr 20

Besides the noble art of getting things done, there is the noble art of leaving things undone. The wisdom of life consists in the elimination of non-essentials.
- Lin Yutang

Much of our lives are spent doing things we don't want to do that don't need to be done.

Assignment: Today, look for non-essentials you can eliminate. Hint: Look for the non-essentials in habits.

Lâm Ngữ Đường (林語堂, 林语堂, 10 tháng 10, 1895 – 26 tháng 3, 1976), tên chữ Ngọc Đường (玉堂), là nhà văn nổi tiếng của Trung Hoa. Ông được xem là người có công lớn trong việc giới thiệu văn hóa Trung Hoa ra thế giới, với những cuốn sách bằng tiếng Anh, nói về nghệ thuật, văn hóa và nhân sinh quan của người Trung Hoa. Lâm Ngữ Đường chào đời tại thị trấn Ban Tử thuộc Chương Châu, tỉnh Phúc Kiến, đông nam Trung Hoa. Vùng đất cao nguyên này để lại dấu ấn sâu đậm trong tâm thức đến nỗi ông thường tự nhận mình là đứa con của rừng núi. Thân phụ là mục sư Trưởng Lão, Lâm Ngữ Đường được trưởng dưỡng trong đức tin Cơ Đốc, nhưng đến tuổi trưởng thành ông từ bỏ niềm tin truyền thống của gia đình để đến với Khổng giáo và Phật giáo.

Lâm Ngữ Đường đậu bằng cử nhân tại Đại học St John ở Thượng Hải, rồi nhận học bổng bán phần cho chương trình tiến sĩ tại Đại học Harvard. Về sau ông viết rằng chính tại Thư viện Widener (thư viện chính thuộc hệ thống thư viện Đại học Harvard), ông mới bắt đầu khám phá bản thân và khởi đầu cuộc sống sinh động, dù không bao giờ đi xem một trận đấu thể thao nào giữa Harvard và Yale. Dù vậy, ông sớm rời khỏi Harvard khi học bổng bị cắt, nợ nần chồng chất, và vợ ông phải giải phẫu ruột thừa. Hai người tìm đến Pháp, ở đây Lâm làm việc cho YMCA, dạy chữ cho các công nhân người Hoa bị đem đến đất nước này trong Thế chiến II...

Popular Now