Journey in Life: 05/23/14

Search This Blog

Friday, May 23, 2014

Nghĩ về văn hóa thể hiện tình cảm nơi công cộng


chú ý, đừng quá lố... ;)

Làm thế nào để có bạn trai?
Bạn nghĩ gì về việc hôn nhau nơi công cộng?

Khả năng phi thường của đặc công nước


thật là đáng để khổ luyện... :D

Bài trước: Khi cô giáo viết bảng

Người bạn gặp trong đời


Người bạn đáng trân quý
Tội nghiệp thỏ non

"A thing or two" nghĩa là gì?

Michael Phelps Omega Ad. Photo courtesy Cory M. Grenier.

'A thing or two' nghĩa đen là một hai điều, và dùng để chỉ những điều hiểu biết nhờ kinh nghiệm mà có.

Ví dụ
Carla isn’t a mother, but she understands children quite well. As an elementary school teacher, she’s had years of experience (kinh nghiệm) helping young students develop (phát triển). Clearly, she’s learned a thing or two (khá nhiều kiến thức) about kids.

Mark Spitz is among the greatest swimmers (tay bơi) of all time. He won seven gold medals (huy chương vàng) for the U.S. in the 1976 Olympic Games. Because of all that he’s achieved (đạt được), he knows a thing or two about swimming.

Huyền Trang
VOA

Popular Now