Journey in Life: 05/24/14

Search This Blog

Saturday, May 24, 2014

"Through thick and thin" nghĩa là gì?

It's not the size of the dog in the fight, it's the size of the fight in the dog. Photo courtesy Nimish Gogri.

'Through thick and thin' (shared via VOA) có nghĩa là kiên trì bất chấp mọi khó khăn, mọi hoàn cảnh, dễ dàng cũng như cam go. Bạn đọc có thể xem thêm ở blog Liucachi, một thành ngữ tiếng Đức tương tự 'mit jemandem durch dick und dünn gehen', và nguồn gốc thành ngữ này ra sao (cùng nhau đi qua cả rừng rậm và thưa).

Ví dụ
Former President Carter and his wife have enjoyed (hưởng) many successes together in their lives while promoting international peace (hòa bình thế giới) and affordable housing (nhà cửa cho người nghèo). But they have also experienced the loss of a presidential election and other difficulties. Through thick and thin (kiên trì hỗ trợ nhau) they have always helped each other out.

Life hasn’t been easy since I became disabled (bị tàn tật). Fortunately, I have a service dog (chó được huấn luyện) that has helped me with the many difficulties I have to deal with every day. He’s been with me through thick and thin. I can’t imagine getting along without him.

Popular Now