Journey in Life: 05/25/14

Search This Blog

Sunday, May 25, 2014

"Lay it on thick" nghĩa là gì?

Chốt cửa rất đẹp này không cần sơn thật dầy. Photo courtesy Wetsun.

'Lay it on thick' có nghĩa là nói phóng đại, thổi phồng, hay ca ngợi hết lời một cách giả dối để mưu tìm một lợi lộc gì đó. Thành ngữ này có từ đầu thế kỷ thứ 17 khi người ta nói đến việc quét một lớp sơn thật dầy lên đồ vật để che dấu những sơ hở.

Ví dụ
When the officer stopped my friend for speeding (chạy xe quá tốc độ), she gave him an exaggerated story (chuyện phóng đại). She told him she was in a hurry to get home to her sick grandmother. Then she wiped a tear from her eye (chùi giọt nước mắt trên mi). She really laid it on thick. But she still got a ticket (giấy phạt).

Stacey knew that I really wanted her parents to like (ưa thích) me. But before I met them, she warned me not to lay it on thick. Her mom and dad don’t like lots of flattery (tâng bốc).

Huyền Trang
VOA

Trẻ không học già hối hận

from SMBC comic...

Previous post: Điều giản dị

Tự tin là chính tôi


6 múi không còn xa... :D

Lỗi hệ thống?
Những hiểm họa bất ngờ cho người cao tuổi

Popular Now