phrase

Maldives Iguana. Photo courtesy Easa Shamih . Nếu ai đó nói họ làm gì ' with their bare hands ', có nghĩa là họ làm việc đó ...

marriage

đâu cần, vợ đã học được tuyệt chiêu "phi tiêu" của ninja rồi... ;) Bài trước: Nghĩ về văn hóa thể hiện tình cảm nơi công cộng