word

Trượt tuyết tại Niigata, Nhật Bản, 21/2/2010. ' That’s that ' có nghĩa là chỉ có thế thôi, thế là xong, không cần t...

marriage

trước đi chợ cùng mẹ, giờ đi siêu thị cùng vợ..., phải khỏe như lực sĩ ... :D