Journey in Life: 06/18/14

Search This Blog

Wednesday, June 18, 2014

Quỹ đầu tư tăng trưởng Manulife ngưng hoạt động


Ah, đó là chủ đề nói chuyện thú vị với Mr. Denny Yang và Phượng, công ty Nanshan :)

Bài trước: Sân tennis Bộ Công an - Nguyễn Xiển

"Weigh in" nghĩa là gì?

Would you weigh in to an argument with this woman? Photo courtesy Jamie Jamieson.

'To weigh in' có nghĩa là đưa ra ý kiến trong một cuộc thảo luận hay tranh luận.

Ví dụ
Even my grandmother weighed in when we were discussing climate change - she said it’s a punishment for our sins.
Owners of small businesses have weighed in on the interest rate debate. Most of them want to keep the rates low for as long as possible.

Xin lưu ý
Xin đừng nhầm với cụm từ 'to weigh (something) up' có nghĩa là cân nhắc lợi hại một tình huống trước khi quyết định phải làm gì.

I didn't sleep a wink last night because I was weighing up my options. Shall I move to Australia or stay in Britain?

Thực tế thú vị:
Theo trang web guinnessworldrecords.com, lực sĩ nâng được khối lượng nặng nhất bằng cổ là một người Mỹ, anh Frank Ciavattone. Anh nâng được 366.50 kg tại câu lạc bộ cử tạ New England Weightlifting Club ở Walpole, Massachusetts, Mỹ, vào ngày 15 tháng Mười một năm 2005.

BBC

"Worth its weight in gold" nghĩa là gì?
"Pull One’s Weight" nghĩa là gì?

Popular Now