Journey in Life: 06/22/14

Search This Blog

Sunday, June 22, 2014

Transform_Jun 22


The world is too dangerous for anything but truth and too small for anything but love. 
- William Sloane Coffin
Ram Dass used to talk about life being so scary it made no sense not to hold hands as we go through it.

Assignment: Today, in your heart, hold hands with everyone you meet.

William Sloane Coffin, Jr. (1924-2006)
Mục Sư William Sloane Coffin, từng nổi tiếng vì những hoạt động chống đối chiến tranh Việt Nam, đã qua đời, hưởng thọ 81 tuổi.

Mục sư Coffin từng phục vụ tại Đại Học Yale. Ông được biết tiếng trong những năm của thập niên 1960, vì những hoạt động trong phong trào dân quyền Hoa Kỳ, ông thường lên tiếng đả kích chính sách kỳ thị và phân chia chủng tộc. Ông còn hoạt động tích cực trong phong trào chống đối chiến tranh Việt Nam, và đã bị bắt nhiều lần vì tham gia các cuộc biểu tình phản đối chiến tranh.

Mục sư Coffin qua đời hôm thứ Tư tại bang Vermont vì bị suy tim. Tên tuổi của ông còn được biết đến nhờ một nhân vật trong một loạt tranh biếm họa do Garry Trudeau, một sinh viên đại học Yale, sáng tác, trong đó nhân vật Rev. Sloan được phỏng theo mục sư Coffin.

Popular Now