Journey in Life: 07/26/14

Search This Blog

Saturday, July 26, 2014

Đổ rầm rầm món kem tiramisu cà phê

thăm dò

tấn công

sập bẫy rồi, đau quá...

lấy được rồi, ăn thôi :D

chưa teen nhưng đã đổ vì món kem tiramisu cà phê này rồi ;)

trưa lại cơm thịt bình thường :D

"A Freudian slip" nghĩa là gì?

What a big breast. Photo courtesy Connor Tarter.

'A Freudian slip' có từ Freudian xuất xứ từ tên của nhà phân tâm học nổi tiếng là Sigmund Freud, người Áo gốc Do thái. Ông Freud đưa ra một giả thuyết cho rằng mọi người đều có một ý thức và một tiềm thức. Ý thức là khả năng nhận biết những tư tưởng và cảm nhận của con người, và tiềm thức là nơi chứa đựng những ý nghĩ hay tình cảm thành thật nhưng bị ý thức đè nén. Đôi khi, những điều bị đè nén được con người vô tình bộc lộ bằng một sự lỡ lời. Sự lỡ lời như vậy được gọi là 'A Freudian slip'.

Ví dụ
On Thanksgiving day, her boyfriend say: "What a big breast" and then blush because he is looking at her close friend and not at the turkey. What a Freudian-slip!

At a recent party, my friend accidentally (vô ý) called his wife by his old girlfriend’s name. What a Freudian slip! It’s an embarrassing mistake (lỗi lầm gây bối rối) that shows what he really thinks of her.

After a tour of the factory (xưởng máy), the boss said: “I want to thank all of you employees for hardly working (không làm việc gì cả).” Everyone understood that he meant to say “working hard”. Just the same, his Freudian slip gave us an idea of what he actually thought.

Huyền Trang
VOA

Popular Now