work

Ngày 12 tháng 8 năm 2014, Diễn đàn Hợp tác Kinh tế Châu Á - Thái Bình Dương (APEC) tổ chức cuộc thi ảnh nhằm quảng bá các hoạt động hợp tác...

word

Every Chess master was once a beginner. Photo courtesy Klobetime . ' Cry uncle ' (shared via VOA ) có từ cry là khóc hay hé...