Journey in Life: 08/24/14

Search This Blog

Sunday, August 24, 2014

Ngoài tầm kiểm soát?


Ta không thể làm gì đối với trọng lực. Thậm chí, nếu muốn đến sao Mộc (Jupiter) hay Mặt Trăng để thay đổi trọng lực, cũng khó mà làm được.

Nhưng, có nhiều cách ta có thể làm để kiểm soát phản ứng của ta đối với trọng lực. Có thể theo các lớp học Alexander hoặc tập gym để cơ thể săn chắc hơn. Có thể tránh những tình huống mà trọng lực khiến ta khó chịu (như xà treo/trapeze). Hay, đơn giản là không than vãn về trọng lực và ảnh hưởng của nó.

Có rất nhiều điều trong cuộc sống vượt khỏi tầm kiểm soát của ta. Điều đó không có nghĩa là chúng ta không thể làm bất kỳ điều gì về cách chúng ảnh hưởng đến công việc và cuộc sống của mình cả ...Bài trước: Làm thế nào để trông bảnh bao?

Don't wait for your feelings to change

Photo courtesy MahPadilha.

Don't wait for your feelings to change to take action. Take action and your feelings will change.
~ Barbara Baron

Previous post: Transform_Jul 23

Người thân chết tại bệnh viện, có nên khởi kiện?

Ở Trung Hoa, 'làm ầm ĩ lên' đòi được nhiều tiền từ bệnh viện hơn là theo kiện; một bác sĩ X quang (radiologist) ở Shanghai kể: nếu mẹ bạn chết ở bệnh viện, sẽ ngay lập tức có công ty tiếp cận và nói: chúng tôi có thể giúp bạn, bằng cách cho 20 "nhân viên" đến làm ầm lên ở bệnh viện, chi phí 50 tệ/người/ngày, và sau đó chia đôi "lợi nhuận" đòi được, rất chuyên nghiệp...

-----
In Beijing, I met Benjamin Liebman, a professor at Columbia Law School, who has published a study on "malpractice mobs" in China. He told me that protests consistently extract more money from hospitals than legal proceedings do. Family members can even hire professional protesters. One report in Shenzhen mentioned an average price of fifty yuan a day for the service of a protester. The radiologist in Shanghai told me, "If your mother dies in the hospital, there will be an agency that comes to you and says, 'We can help you. We can have twenty guys who can come to the hospital, blackmail them, and share fifty per cent of the profits.' They're very professional."

More is here.

'Bí kíp' vẽ RồngAn artist from the Kousyuuya studio in Nikko, Japan paints a beautiful dragon; completing the body in a single, masterful stroke. If you want to fast forward to just the body stroke, skip to 1:47 (although it's interesting to see how the whole piece comes together).

Popular Now