movie

2.500 năm trước, một tôn giáo mới được sinh ra ở Ấn Độ, được tạo ra từ những ý tưởng của Đức Phật, một hiền triết Ấn Độ bí ẩn, người đã ...

china

quy mô chính quyền Trung Hoa thật ra rất khiêm tốn, chỉ như triều Hán, hiện chỉ có 31 cán bộ chính quyền và đảng trên mỗi 1.000 người dân, ...