Journey in Life: 09/26/14

Search This Blog

Friday, September 26, 2014

Cuộc đời Đức Phật2.500 năm trước, một tôn giáo mới được sinh ra ở Ấn Độ, được tạo ra từ những ý tưởng của Đức Phật, một hiền triết Ấn Độ bí ẩn, người đã đạt được sự giác ngộ trong khi ngồi dưới gốc cây sồi lớn. Đức Phật không bao giờ tự nhận là Đức chúa trời, hay là sứ giả của trời, chỉ nhận mình là một con người đã tìm thấy một sự yên bình mà tất cả mọi người đều có thể tìm được...

Số lượng quan chức Trung Quốc

quy mô chính quyền Trung Hoa thật ra rất khiêm tốn, chỉ như triều Hán, hiện chỉ có 31 cán bộ chính quyền và đảng trên mỗi 1.000 người dân, so với ở Pháp là 95, ở Mỹ là 75, và ở Đức là 53,

tuy nhiên, con số này chưa tính các DNNN (lãnh đạo quản lý cũng là quan chức cả)

-----
…the size of the Chinese government and party bureaucracy is surprisingly modest…In this respect, the Chinese communist Party is similar to previous Chinese dynasties as far back as the Han, which ruled the vast Chinese empire with a modestly sized civil service.

…China has only 31 government and party employees per thousand residents. The number of civil servants per thousand residents in France is 95, in the United States, 75, and in Germany 53.

You will note that these numbers exclude state-owned enterprises, which in China are extensive although shrinking in relative terms.

from Nicholas Lardy's book: 'Markets Over Mao: The Rise of Private Business in China.'

Popular Now