word

Napoleon statue at Hotel des Invalides. Photo courtesy Ivo Jansch . ' The brass ' nghĩa là đồng thau, dùng để chỉ các...