Journey in Life: 10/12/14

Search This Blog

Sunday, October 12, 2014

Ngày xưa ơi


mãi xa tuổi thơ, xa cánh diều chở bao ước mơ... ;)

No magic

Work trail. Photo courtesy Emilio Küffer.

A dream doesn't become reality through magic; it takes sweat, determination and hard work.
~ Colin Powell

Previous post: It can be worse

Lợi ích của việc không dùng tiền mặt

TECHNOLOGY like digital wallets and electronic payments are becoming more accessible. So do we even need coins and notes any more?./ đỡ phiền phức, người dân mất 6 giờ mỗi năm để tìm địa điểm ATM, gần nửa triệu usd tiền xu bị vứt ở sân bay,

./ giúp chính phủ dễ theo dõi và thu thuế hơn, tiền mặt quá dễ cho việc rửa tiền và trốn thuế, hoặc kinh tế ngầm (trả tiền osin, trông trẻ...), dự tính chuyển sang tiền số, chính phủ Mỹ có thể thu thêm 100 tỉ usd mỗi năm,

./ thúc đẩy kinh tế, lãi suất gần bằng 0 hoặc âm, thúc đẩy đầu tư, nhưng khi có tiền mặt, tác dụng này không mấy phát huy vì người gửi tiền đơn thuần rút tiền tiết kiệm của họ ra khỏi ngân hàng...

Nhập Thiên ThaiLet your arms enfold us
Through the dark of night
Will your angels hold us
Till we see the light

Hush, lay down your troubled mind
The day has vanished and left us behind
And the wind - whispering soft lullabies
Will soothe - so close your eyes

Let your arms enfold us
Through the dark of night
Will your angels hold us
Till we see the light

Sleep, angels will watch over you
And soon beautiful dreams will come true
Can you feel spirits embracing your soul
So dream while secrets of darkness unfold

Let your arms enfold us
Through the dark of night
Will your angels hold us
Till we see the light

Airtist: Hayley Westenra

Popular Now