Journey in Life: 10/27/14

Search This Blog

Monday, October 27, 2014

Quán Bia Tuấn A2 - 9A Đào Tấnđiện thoại: 04 2211 5556

Phở Yến - 66 Cửa Bắc
Kichi Kichi - Royal City

Thạch ngôn - part iv

shared from fb Phạm Lưu Vũ.
-----
Nếu Bụt nổi tiếng bởi sự hiền từ của mình (hiền như Bụt), thì Cọp cũng nổi tiếng bởi sự dữ tợn của nó (dữ như Cọp). Hiền và dữ - hai thói đời ngược nhau. Nhưng tiếng tăm lưu truyền từ đời này sang đời khác (của cả Bụt lẫn Cọp) thì cũng không hơn kém nhau mấy tý.

Bậc trí giả bàn đến thói ấy, nhăn nhó bảo: Hiền như Bụt thì nhiều người đã từng theo kịp. Nhưng dữ như cọp thì không phải ai cũng có thể theo được. Triết lý dữ ấy của con Cọp té ra cũng rất đơn giản. Đó là: “chẳng việc gì phải giả vờ”.

Bài trước: Thạch ngôn - part iii

Thạch ngôn - part iii

shared from fb Phạm Lưu Vũ.
-----
Nếu Tiên nổi tiếng bởi sự xinh đẹp của mình (đẹp như tiên), thì Ma cũng nổi tiếng bởi sự xấu xí của nó (xấu như ma). Đẹp và xấu - hai trò đời ngược nhau. Nhưng tiếng tăm lưu truyền từ đời này sang đời khác (của cả Tiên lẫn Ma) thì cũng không hơn kém nhau mấy tý.

Bậc trí giả bàn đến trò ấy, chán nản bảo: Đẹp như tiên thì nhiều người đã từng theo kịp. Nhưng xấu như ma thì không phải ai cũng có thể theo được. Triết lý xấu ấy của Ma té ra cũng rất đơn giản. Đó là: “chẳng việc gì phải tô son trát phấn”.

Bài trước: Thạch ngôn - part ii

Thạch ngôn - part ii

shared from fb Phạm Lưu Vũ.
-----
Nếu con Rận nổi tiếng bởi sự khôn ngoan của mình (khôn như rận), thì con Bò cũng nổi tiếng bởi sự ngu dại của nó (ngu như bò). Khôn và dại - hai việc đời ngược nhau. Nhưng tiếng tăm lưu truyền từ đời này sang đời khác (của cả Rận lẫn Bò) thì cũng không hơn kém nhau mấy tý.

Bậc trí giả bàn đến việc ấy, trầm ngâm bảo: Khôn như rận thì nhiều người đã từng theo kịp. Nhưng ngu như bò thì không phải ai cũng có thể theo được. Triết lý ngu ấy của con Bò té ra cũng rất đơn giản. Đó là: “chẳng việc gì phải hơn ai”.

Bài trước: Thạch ngôn - part i

Thạch ngôn - part i

shared from fb Phạm Lưu Vũ.
-----
Xưa có kẻ đi qua chân núi, bỗng nghe sau lưng có tiếng người nói chuyện. Bèn ngoảnh lại thì không thấy ai. Tự cho là mình bị ảo giác hay thần hồn nát thần tính. Song hễ cứ quay đi thì lại nghe rõ ràng có tiếng người nói, mới để ý rình xem. Té ra mấy hòn đá đang bàn chuyện nước Tấn. Bấy giờ nước Tấn đang có loạn to. Những điều nghe được từ câu chuyện của mấy hòn đá kia, về sau quả nhiên thấy dần dần ứng nghiệm. Người đời sau gọi thứ ngôn ngữ ấy là “thạch ngôn” (lời của đá).

Tương truyền đá ở Tản Sơn cứ năm trăm năm lại thở dài một tiếng. Ấy là vào những lúc thiên hạ vô sự. Thiên hạ vô sự mà đá còn phải thở dài. Vậy gặp lúc thiên hạ hữu sự thì sao? Thì đá kia tất phải bật ra tiếng nói. Luận ngữ Tân thư kì này xin ghi lại một trong những “thạch ngôn” ấy như sau:

1. Nếu con Sóc nổi tiếng bởi sự nhanh nhẹn của mình (nhanh như sóc), thì con Rùa cũng nổi tiếng bởi sự chậm chạp của nó (chậm như rùa). Nhanh và chậm - hai chuyện đời ngược nhau. Nhưng tiếng tăm lưu truyền từ đời này sang đời khác (của cả Sóc lẫn Rùa) thì không hơn kém nhau mấy tý.

Bậc trí giả bàn đến chuyện ấy, tỉnh bơ bảo: Nhanh như sóc thì nhiều người đã từng theo kịp. Nhưng chậm như rùa thì không phải ai cũng có thể theo được. Triết lý chậm ấy của con Rùa té ra rất đơn giản. Đó là: “chẳng việc gì phải vội vàng”.

Bài trước: Một sàng khôn

"Asleep at the switch" nghĩa là gì?

A girl tries not to fall asleep while studying for her exam. Photo courtesy CollegeDegrees360.

'Asleep at the switch' có từ asleep nghĩa là đang ngủ, và switch là cái nút để bật hay tắt điện. Thành ngữ này có từ thời thế kỷ thứ 19 để chỉ thiết bị hay cái ghi mà nhân viên hỏa xa dùng để chuyển các đoàn tàu từ đường rầy này sang đường rầy khác. Vì thế nếu nhân viên ngủ gục không chú ý đến việc bẻ ghi thì sẽ xảy ra tai nạn. Bây giờ 'asleep at the switch' có nghĩa là lơ đãng, không chú ý đến công việc của mình.

Ví dụ
When you’re a student, the end of the school year is a difficult time. Teachers have to constantly (luôn luôn) remind (nhắc nhở) you to pay attention in class. After all, if you’re asleep at the switch, you might not pass (không thi đỗ) your final exams.

The tornado (cơn bão lốc) had already destroyed (tàn phá) half of the town before anyone received any warnings. If the local weather forecasters (nhân viên dự báo thời tiết) hadn’t been asleep at the switch, perhaps more lives could have been saved. We can only hope that next time they’ll be more alert (cảnh giác).

Can't help but surmise (ngờ ngợ) Cochran doesn't want to get caught asleep at the switch again after taking it easy in the first months of the general election campaign. Maybe he needs that black vote again.

He praises a local assemblywoman, knocks some local mayors whom he thinks were asleep at the switch and explains why it was time for people in the eastern edges of Chula Vista — including the giant upscale Eastlake community — to stop being in charge of everything.

As long as the GOP controls either the House or the Senate, it can systematically block legislation (quy trình lập pháp), obstruct (làm bế tắc) the president’s agenda, shut down the government (or hold it hostage) and continue its four-year pattern of governing while asleep at the switch. It is like having a Labour prime minister with a Tory parliament.

Huyền Trang
VOA

Popular Now