Journey in Life: 11/08/14

Search This Blog

Saturday, November 8, 2014

Bờ Thái Bình Dương ở Colombia - cần nhiều hơn nữa ngoài nước hoa

Monumento al Arriero en el distribuidor de trafico en Buenaventura. Photo courtesy MunicipioPinas.

Từ nhiều thập kỉ, những nhà lãnh đạo Colombia nói với thế giới, và người dân chính nước họ rằng họ ấp ủ là cường quốc ở Thái Bình Dương, và thật sự muốn vùng nghèo khó ở bờ Thái Bình Dương nước này bắt kịp với các khu vực đầy sức sống (vibrant) khác như ở bờ Caribbean. Tuy nhiên, để mọi người tin vào điều này còn khó hơn nhiều.

Ngày 25/10, tại cảng Buenaventura, Tổng thống Juan Manuel Santos tuyên bố kế hoạch 400 triệu USD phát triển bờ Thái Bình Dương, bao gồm dự án 12 triệu USD để cung cấp nước sạch cho mỗi người dân ở thành phố này (hứa đây không phải chiến lược từ thủ đô, mà sẽ được thực hiện và giám sát tại đây) nhưng vẫn bị phản đối (note: ngày 4/11, người dân lại biểu tình vì đã 10 ngày không có nước).

Colombia có hơn 2 thập kỉ ước mơ được gia nhập APEC, các thành viên APEC chiếm 63% thương mại và 50% đầu tư nước ngoài. Colombia cũng, cùng với Mexico, Peru và Chile, thành lập nhóm thương mại Liên minh Thái Bình Dương để cắt giảm thuế quan.

Một phần trong kế hoạch Thái Bình Dương mới nhất, các giới chức tái khởi động các dự án cũ, bao gồm đường ống dẫn dầu và đường xe lửa nối các mỏ dầu ở bờ đông với Buenaventura, cả các đề xuất khác kêu gọi hình thành "hành lang" nối Caribbean và Thái Bình Dương bằng sông và đường bộ qua tỉnh Chocó (nhưng cần phải giành được tin tưởng đã, một thành viên hội đồng địa phương bị cấm tham gia chính trị trong 13 năm vì nói đầu tư vào Chocó thì cũng giống như xịt nước hoa lên cứt/putting perfume on a turd).

Các kế hoạch phát triển ở đây cần phải được dân chúng đồng ý, vì 84% đất ở các vùng bên bờ Thái Bình Dương thuộc quyền sở hữu tập thể dành cho người da đen và người bản địa. Việc áp dụng các quyền này năm 1993 được coi như chiến thắng của người nghèo, nhưng các lãnh đạo tập đoàn nói nó gây hại cho tăng trưởng.


Thành Đạt
The Economist

-----
The latest rallying cry was sounded in the port of Buenaventura by President Juan Manuel Santos on October 25th. He unveiled new details of a $400m development strategy for the Pacific coast, including a pledge of $12m to provide drinking water for every resident of the city.

Over the past 40 years there have been master plans, policy papers and road maps. Some focus on infrastructure, some on ecology, others on poverty. But they tend to peter out. That is despite the fact that in foreign policy, Colombia holds dear its status as a Pacific nation. It has dreamed for two decades of joining the Asia-Pacific Economic Co-operation forum, whose members account for 63% of its trade and 50% of foreign investment. And Colombia founded—along with Mexico, Peru and Chile—the Pacific Alliance trade group which has slashed tariffs.

As part of the latest Pacific plan, authorities have dusted off old projects, including one for a pipeline and a railway to stretch from oilfields in the east to Buenaventura. Another calls for a “corridor” to link the Caribbean and Pacific by river and road through Chocó province.

Acceptance by residents is crucial, as 84% of land in the Pacific region is subject to collective-title rights granted to black and indigenous groups. The introduction of such rights in 1993 was seen as a triumph for the poor, but business leaders say it hurt growth. A port manager in Buenaventura says it makes life much harder for firms needing access to land.

"Face only a mother could love" nghĩa là gì?

The front end of Osperalycus tenerphagus showing three of its legs and the unusual structure of its skin. Photo courtesy Samuel Bolton.

'Face only a mother could love' nghĩa là một bộ mặt rất xấu xí (chỉ có mẹ ruột mới thương được), ngoài ra, người Mỹ cũng dùng 'face that could stop a clock' (bộ mặt khiến đồng hồ ngừng quay) với nghĩa tương tự.

Ví dụ
The poor baby has a face only a mother could love. 
Look at that guy. That's a face that could stop a clock.

From the land of Madagascar, the aye-aye has a face only a mother could love and eyes that will haunt (ám ảnh) your dreams. The aye-aye is the largest nocturnal (về đêm) primate (động vật linh trưởng). He uses his long, boney (gầy trơ xương) middle finger to scoop  (vớ, hốt) grubs (ấu trùng, giòi) from trees.

A hodge-podge (mớ hổ lốn) of mismatched appendages (phần phụ) with seeping (rỉ ra) wounds and patches (miếng vá). Scars (vết sẹo) from surgeries to repair bursting arteries (đường giao thông chính). Stitches (mũi khâu) and seams (đường may) zigzagging their length and breadth. Roads in Rio Rancho have a face only a mother could love, and monsoon (mùa mưa) season transforms them into a real monster.

Meet Osperalycus tenerphagus, a newly discovered dragon-like mite. This mite has a face only a mother could love. But when you are not looking for a mate it doesn’t matter if you are attractive or not. This tiny species, with individuals less than a millimeter long, has evolved an all-female lineage. No males and no mating. They just lay eggs that don’t need to be fertilized (thụ tinh), making little clones of themselves.

Phạm Hạnh


Popular Now