japan

= foreign pressure, the concept of outside opinion influencing Japanese decision-making, có nghĩa là áp lực bên ngoài, mượn ý kiến chuyên g...

idea

khách di lịch hay công tác giờ không phải lo chiếc xe thân yêu của mình để ở đâu nữa, miễn phí gửi xe ôtô ở sân bay, cộng với rửa xe và...