Hàng ngàn phụ nữ xuống đường biểu tình ở Iceland


đòi quyền bình đẳng, 90% phụ nữ bỏ việc, ra khỏi nhà, làm tê liệt cả nước, đó là vào ngày 24/10/1975; ngày hôm sau, quốc hội thông qua luật lương bổng bình đẳng, 5 năm sau, Iceland có nữ tổng thống đầu tiên; ngày nay, Iceland là nước có bình đẳng nam nữ cao nhất thế giới.

Bài trước: Niên lịch các âm mưu lật đổ chính phủ nước ngoài của Mỹ
Tags: history

Đăng nhận xét

Tin liên quan

    Hôn nhân

    Tình dục