word

Hãy sống đẹp, đừng phản bạn. Photo courtesy Andrew Gould . 'Rat out' có từ rat là bỏ đảng, bỏ hàng ngũ trong lúc khó khăn, và...

word

Phó Tổng thống là người to lớn, anh ấy định thúc cùi chỏ tôi? Photo credit: i.ytimg.com . 'Forearm shiver' có từ forearm là c...

history

shared from Lịch sử hiện đại . ----- James Power Carne - Người hùng bị nghi ngờ đã bị "tẩy não", "Ứng cử viên Mãn Châ...

history

Prescott Sheldon Bush (15/5/1895 - 08/10/1972) là một nhà ngân hàng và chính trị gia người Mỹ. Ông là giám đốc điều hành một ngân hàng ở P...

book

shared from fb Vinh du Tran . ----- Tiền, tiền, và tiền…Từ hàng nghìn năm nay tiền luôn gắn liền với cuộc sống con người. Nó trở nên qu...

thinking

shared from Lịch sử hiện đại . ----- "Nhìn vào những khuôn mặt rám cháy của các bạn, tôi rất đau đớn. Tất cả mọi người đang mạo hi...

quote

Heavy Seas. Photo courtesy Eric Kilby . "Take a chance! The person who goes farthest is generally the one who is willing to do a...

word

Harrison Ford trông rất nhu mì. Photo courtesy Fortune Live Media . 'Break loose from somebody' có từ loose là lỏng lẻo, khôn...

quote

The Gargoyles of Rouen Cathedral - Just Hanging Around Jeering. Photo courtesy  Gareth Williams . Anger makes dull men witty, but it ...

word

Photo credit: The Economist . 'Cry foul' có từ cry là kêu gào và foul là điều xấu; vì thế cụm từ này  nghĩa là cực lực lên án,...

phrase

Country Women's Association rally against coal seam gas. Photo courtesy Max Phillips . 'Up in arms' tức là rất tức giận, n...